Klass 1-varning utfärdad - stor risk för skogsbrand

2017-06-18

SMHI har utfärdat en klass 1-varning gällande att det just nu är stor risk för skogsbrand i Lidköping och hela Västra Götaland.

Klass 1-varning för stogsbrand innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld lätt sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.


Tillbaka