Stor risk för bränder i skog och mark

2017-07-17

SMHI varnar för att risken för bränder i skog och mark är stor just nu i Lidköpings kommun och hela Skaraborg.

Detta innebär att det är stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.


Tillbaka