Aktuella tider inför skolstarten

2017-08-09

Höstterminen för alla skolelever startar den 21 augusti och nu finns information på kommunens hemsida angående skolskjutsar samt var och när respektive klass ska samlas. För frågor om när skolan slutar ombeds man kontakta respektive skola. Fritids är öppet som vanligt för alla elever som har fritidshemsplats.

Här är aktuell information om var och när respektive klasser ska samlas.

Dalängskolan
Åk 7 kl. 08.00 i aulan
Åk 8 kl. 09.00 i aulan
Åk 9 kl. 09.00 i klassrum enligt anslag
Träff för vårdnadshavare åk 7 den 23/8 kl 18.00 i aulan.

Fredriksdalskolan
Åk 7 kl. 08.00 i aulan
Åk 8-9 kl. 09.00 i aulan
Träff för vårdnadshavare åk 7 den 23/8 18.00 i aulan.

Järpås skola
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.10 i respektive klassrum.

Lidåkerskolan
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.10 i respektive klassrum.

Lilleskogs skola
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.00 på skolgården.

Månesköldskolan
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.20 i respektive klassrum.

Otterstad skola
Förskoleklass och åk 1-6 samling vid Fyrbåken kl.08.00

Rudenschöldskolan
Åk 7 kl. 08.00 i respektive klassrum
Åk 8-9 kl. 09.00 i respektive klassrum
Träff för vårdnadshavare i 7A1, 7A2, 7C den 21/8, samling skolgården 18.00
Träff för vårdnadshavare i 7B1, 7B2, 7D den 22/8, samling skolgården 18.00

Råda skola
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.00 på skolgården.

Salebyskolan
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.10 i respektive klassrum.

Sjölunda skola
Förskoleklass och åk 1-2 kl. 08:20 samling på baksidan vid matsalen

Stenhammarskolan
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.00 utanför huvudentrén.

Stenportskolan
Förskoleklass och åk 1 kl. 08.30 i respektive klassrum.
Åk 2-6 kl. 08.40 vid flaggstången på skolgården.
Skoldagen avslutas kl. 13.00.
Grundsärskolan samling i klassrummet kl 08.10.

Tun skola
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.00 vid flaggstången.

Wennerbergskolan
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.10 i respektive klassrum

Vinningaskolan
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08:10 i respektive klassrum.

Örslösa skola
Förskoleklass och åk 1-6 kl. 08.20 på skolgården.

Östbyskolan
Förskoleklass och åk 1- 6 kl. 09.00 i respektive klassrum.
Skoldagen avslutas kl. 13.00 i förskoleklass och åk 1-3. För åk 4-6 kl. 13.30.

 

Tillbaka