Dagens brudpar

2017-10-02

Elin Bohman och Tobias Gunnarsson vigdes den 7 april i Lidbeckska huset. Brudparet heter nu Wärmegård.

Foto: Fotoateljé Anund


Tillbaka