Lagfarter

2017-10-04

De senaste registrerade lagfarterna i Lidköpings kommun.

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Lidköping Seglaren 1                                  
Adress: Gamla Läckövägen 13, 531 55 Lidköping
Pris: 2 875 000 kr
Förvärvare: Lundgren, Lars Marcus
Förvärvare: Gustavsson, Karin Sofia Elisabeth
Överlåtare: Wernersson, Anders Erik

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Lidköping Livbojen 3                                  
Adress: Cypressvägen 8, 531 58 Lidköping
Pris: 3 800 000 kr
Förvärvare: Birgersson, Sarah Ida Maria
Förvärvare: Örtendahl, Lars Svante
Överlåtare: Andersson, Jens Åke Rune
 
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Lidköping Sellerin 12                                  
Adress: Nyhemsgatan 49, 531 42 Lidköping
Pris: 1 925 000 kr
Förvärvare: Fors, Jessica Beate
Förvärvare: Weidinger, Nicklas Carl Jörgen
Överlåtare: Majvor Andreassons dödsbo

Tillbaka