Stor satsning på gröna lån i Lidköping

2017-10-04

Foto: istockphotos.com

Kommunen har fått hela elva stycken objekt godkända för att koppla till gröna lån hos kommunsektorns största kreditgivare, Kommuninvest. De gröna lånen ska finansiera investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp av växthusgaser.

- Det är stor efterfrågan på hållbara placeringar i den finansiella sektorn och här visar kommunsverige vägen. Genom att koppla lån till gröna projekt kan kommunen dessutom få en lägre ränta än vid traditionella lån, säger kommunens finansekonom Anna Mattsson.
- Mycket av vårt hållbarhetsarbete sker i det tysta, men här får vi en utomstående bedömare som kan intyga att vi bygger hållbart. Vi vill inspirera andra genom vårt hållbarhetsarbete och därför är det viktigt att andra får upp ögonen för det vi gör. Några exempel när vi bygger är våra tydliga kemikaliekrav på byggmaterial, att vi alltid överväger att använda solenergi och att vi bygger energieffektivt, säger Yvonne Träff, miljöstrateg.

De elva objekt som Lidköpings kommun har blivit beviljade gröna lån för är:
Nytt avloppsreningsverk
- Majåkerskolan
- Sjölunda skola
- Lidåkers förskola
- Sjölunda Ängs förskola
- Lidåker 1:4 Sädesärlan (110 lägenheter)
- Tusenfotingen 2 (54 lägenheter)
- Kvarteret Bifrost 4
- Kvarteret Valkyrian
- Tömmen (modulhus vid räddningstjänsten)
- Vinninga trygghetsboende


Tillbaka