EXTRA: Stadshuset utryms på grund av bombhot

2017-11-08

Under förmiddagen har Lidköpings kommun mottagit ett hot om att en bomb ska explodera i Stadshuset klockan 13:00. Med anledning av detta kommer Stadshuset att utrymmas och stängas från klockan 12:30.

Man hänvisar till www.lidkoping.se för fortlöpande information.

Enligt senare uppgifter från polisen har personal i kommunhuset under förmiddagen mottagit ett telefonsamtal där en person uppgett att en bomb ska detonera i kommunhuset under onsdagen. Polisen har därefter tillsammans med företrädare för kommunen undersökt bakgrunden till händelsen. Man har även kunnat säkra uppgifter kring vem och varför hotet kommit in. Av säkerhetsskäl beslutade kommunen om en tillfällig utrymning från lunch och framåt under onsdagen. Polisen har gjort bedömningen att det inte finns eller har funnits risk för verskställighet. En förunderskning har inletts med rubricering olaga hot mot grupp. Ingen har ännu gripits.  


Tillbaka