Lidköping Energi fortsätter att förbränna hushållsavfallet i Lidköping

2017-11-10

I april sa Lidköping Energi upp avtalet med Renhållningen om förbränning av hushållsavfall. Renhållningen har i enlighet med gällande lagstiftning upphandlat nytt avtal. Det blir även i fortsättningen Lidköping Energi som kommer att förbränna Lidköpingsbornas avfall på värmeverket här i Lidköping.

Det tidigare avtalet innefattade två delar: att Lidköping Energi tar emot Renhållningens brännbara avfall och att Renhållningen tar emot den botten- och slaggaska som uppstår vid förbränningen av avfallet i värmeverket. Avtal för askan upphandlas separat av Lidköpings Energi. Avtalet börjar gälla 1 januari 2018.


Tillbaka