Tidningsfakta

Papperstidningen Lidköpingsextra startades i april 2006 och delas ut gratis en gång i månaden till de drygt
19 000 hushållen i Lidköpings kommun.
Lidköpingsextra uppfyller kraven som gratistidning med samhällsinformation och delas därför ut även till hushåll som har "nej tack till reklam". Dessutom finns tidningen att läsa som e-tidning på www.lidkopingsextra.se

Tidningen trycks på Bold Printing i Borås och delas ut av Svensk Direktreklam (SDR).

Utgivningsdagar 2020
Nr 1: 25 januari
Nr 2: 22 februari
Nr 3: 28 mars
Nr 4: 25 april
Nr 5: 30 maj
Nr 6-7: 27 juni

Nr 8: 29 augusti
Nr 9: 26 september
Nr 10: 24 oktober
Nr 11: 28 november
Nr 12: 19 december

Bokning och annonsmaterial vill vi ha senast fredag veckan innan aktuell utgivningsdag.

Vill du boka annonsplats eller få mera information så kontakta:
Urban Larsson på tel 0722-49 39 39 eller mejl urban@lidkopingsextra.se