Tidningsfakta

Papperstidningen Lidköpingsextra startade i april 2006 och delas ut gratis en gång i månaden till de drygt 20 700 hushållen och företagen (2 080 företag) i hela Lidköpings kommun. Utdelningen sker med PostNord (till företagen på fredagen) och Svensk Direktreklam (till hushållen under lördag och söndag). Lidköpingsextra uppfyller kraven som Gratistidning och delas därför ut även till hushåll som har "nej tack till reklam". Dessutom finns den att läsa som e-tidning på www.lidkopingsextra.se Tidningen trycks på Bold Printing i Borås.


Utgivningsdagar 2017
20-22 januari
17-19 februari
17-19 mars
21-23 april
19-21 maj
16-18 juni

18-20 augusti
22-24 september
20-22 oktober
24-26 november
15-17 december


Utgivningsdagar 2018
26-28 januari
23-25 februari
23-25 mars
27-29 april
25-27 maj
29-30 juni
27-29 juli

24-26 augusti
28-30 september
26-28 oktober
23-25 november
21-23 december

Bokning och annonsmaterial vill vi ha senast fredag veckan innan aktuell utgivningsdag.

Vill du boka annonsplats eller få mera information så kontakta:
Urban Larsson på tel 0510-268 00, 0722-49 39 39 eller mejl urban@lidkopingsextra.se