Tidningsfakta

Papperstidningen Lidköpingsextra startade i april 2006 och delas ut gratis en gång i månaden till de drygt 20 700 hushållen och företagen (2 080 företag) i hela Lidköpings kommun. Utdelningen sker med PostNord (till företagen på fredagen) och Svensk Direktreklam (till hushållen under lördag och söndag). Lidköpingsextra uppfyller kraven som Gratistidning med samhällsinformation och delas därför ut även till hushåll som har "nej tack till reklam". Dessutom finns den att läsa som e-tidning på www.lidkopingsextra.se Tidningen trycks på Bold Printing i Borås.

Utgivningsdagar 2018
Nr 1: 26-27 januari
Nr 2: 23-24 februari
Nr 3: 23-24 mars
Nr 4: 27-28 april
Nr 5: 25-26 maj
Nr 6-7: 29-30 juni

Nr 8: 24-25 augusti
Nr 9: 28-29 september
Nr 10: 26-27 oktober
Nr 11: 23-24 november
Nr 12: 21-22 december

Bokning och annonsmaterial vill vi ha senast fredag veckan innan aktuell utgivningsdag.

Vill du boka annonsplats eller få mera information så kontakta:
Urban Larsson på tel 0722-49 39 39 eller mejl urban@lidkopingsextra.se