Tidningsfakta

Papperstidningen Lidköpingsextra startade i april 2006 och delas ut gratis en gång i månaden till de drygt 20 600 hushållen och företagen (2 073 företag) i hela Lidköpings kommun. Utdelningen sker med PostNord (till företagen på fredagen) och Svensk Direktreklam (till hushållen under lördag och söndag). Lidköpingsextra uppfyller kraven som Gratistidning och delas därför ut även till hushåll som har "nej tack till reklam". Dessutom finns den att läsa som e-tidning på www.lidkopingsextra.se Tidningen trycks på Bold Printing i Borås.


Utgivningsdagar 2017
20-22 januari
17-19 februari
17-19 mars
21-23 april
19-21 maj
16-18 juni
18-20 augusti
22-24 september
20-22 oktober
17-19 november
15-17 december

Utgivningsdagar 2018
19-21 januari
16-18 februari
23-25 mars
20-22 april
18-20 maj
15-17 juni
20-22 juli
17-19 augusti
21-23 september
19-21 oktober
16-18 november
14-16 december

Bokning och annonsmaterial vill vi ha senast fredag veckan innan aktuell utgivningsdag.

Vill du boka annonsplats eller få mera information så kontakta:
Urban Larsson på tel 0510-268 00, 0722-49 39 39 eller mejl urban@lidkopingsextra.se