Annons Annons
Egen

Tidningsfakta

Papperstidningen
Papperstidningen Lidköpingsextra startade i april 2006 och delas ut gratis en gång i månaden till de drygt 20 600 hushållen och företagen (2 079 företag) i hela Lidköpings kommun. Utdelningen sker med Posten (till företagen) och Svensk Direktreklam (till hushållen). Lidköpingsextra uppfyller kraven som Gratistidning och delas därför ut även till hushåll som har "nej tack till reklam". Tidningen trycks på 52 grams FSC-märkt papper på VF-Tryck i Karlstad.


Utgivningsdagar för papperstidningar under 2017 är:
20-22 januari
17-19 februari
17-19 mars
21-23 april
19-21 maj
16-18 juni
18-20 augusti
15-17 september
20-22 oktober
17-19 november
15-17 december

Bokning och annonsmaterial vill vi ha senast fredag veckan innan aktuell utgivningsdag, d v s 13 januari, 10 februari o s v.

Vill du boka annonsplats eller få mera information så kontakta:
Urban Larsson tel 0510-268 00, urban@lidkopingsextra.se
Hanna Sundblad tel 0722-49 39 39, hanna@lidkopingsextra.se