Nu ska bron renoveras

Under vecka 32-45 ska Wennerbergsbron i Lidköping genomgå en renovering.

Under vecka 32-45 är framkomligheten på Wennerbergsbron begränsad då tätskiket som skyddar brons konstruktion från vatten ska bytas ut.
I samband med detta byts också brunnar för yt- och grundavlopp ut och det läggs ny beläggning på körbana samt gång- och cykelbana. För biltrafik kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet under hela byggtiden. Gångare och cyklister hänvisas till torgbron och cykelbron vid sjukhuset. Under byggtiden kommer delar av grusytan mellan Idrottsmuseet och Lidan vara inhägnad för entreprenörens bodar och maskiner.

Urban Larsson
urban@lidkopingsextra.se
Tel 0722-49 39 39

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida