Stöd för fortsatt samverkan med Lusaka

Lidköpings kommun har fått projektmedel för att jobba med cirkulär ekonomi.

Lidköpings kommun har fått projektmedel för att jobba med cirkulär ekonomi, grön- och blåstrukturer och ungdomsdeltagande.

ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, har beviljat drygt två och en halv miljoner kronor i projektmedel för fortsättning på Lidköpings kommuns upparbetade partnerskapssamarbete med Lusaka, huvudstad i Zambia. Projektet ska arbeta inom tre teman: cirkulär ekonomi, grön- och blåstrukturer och ungdomsdeltagande. Allt arbete syftar till att stärka den lokala demokratiutvecklingen. Det nya projektet som heter ”Climate smart and resilient municipalities, Lidköping and City of Lusaka” har föregåtts av en ett år lång projektutveckling där Lidköpings kommun och Lusaka City Council tillsammans har ringat in gemensamma utmaningar att jobba med framåt. Dessa utmaningar utgår från ansatsen, tagen från Lidköpings hållbarhetsprogram, att kommunerna själva inte kan lösa klimatutmaningarna utan behöver samverka i större omfattning med lokala aktörer som föreningar, företag och särskilt unga personer. Under varje tema finns två delmål där ett fokuserar på att bygga interna arbetsmetoder för samverkan och ett för att bygga nätverk, samla engagemang och hitta innovativa samverkansformer med externa aktörer.
– Samarbetet med Lusaka ger oss en unik möjlighet att lyfta blicken från vår egen vardag och sätta oss själva och klimatfrågan i ett globalt perspektiv på ett sätt som är svåruppnått på annat sätt. Vår erfarenhet från tidigare samarbetsprojekt är att vi tillsammans med våra kollegor, både politiker och tjänstemän i Lusaka får helt nya infallsvinklar och utvecklar oss tillsammans både internt och som kommuner. Vi är mycket glada att fått förtroendet från ICLD att få fortsätta vår gemensamma utvecklingsresa, säger Frida Nilsson, kommunstyrelsens förste vice ordförande i Lidköping.
Projektet löper över tre år och har styrgruppsdeltagare och projektmedarbetare från respektive kommun. Dessa träffas fysiskt fyra gånger under projektets gång med uppstart i höst i Lidköping. De fysiska mötena kompletteras med digitala möten däremellan.
– Jag vill gratulera Lidköpings kommun till att ni vill stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen med era erfarenheter och kunskaper, samtidigt som ni själva får möjlighet att ta del av nya metoder och verktyg genom det globala utbytet, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.

Fakta kommunala partnerskap
Den internationella samarbetsformen ”kommunalt partnerskap” består av en svensk kommun/region och en internationell motsvarighet där parterna samlas kring en gemensam utmaning och med hjälp av varandras erfarenheter och förutsättningar lär av varandra för att hitta lösningar på dessa utmaningar.
Samarbetsformen ”Kommunala partnerskap” ska främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå. Målet är en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Samarbetsformen är helt finansierat av ICLD via Sida.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida