Skaraborgs energisystem ska utvecklas

Från vänster: Magnus Kuschel (Energikontor Väst), Anna Syberfeldt (Högskolan i Skövde), Tehseen Aslam (Högskolan i Skövde) och Magnus Fredricson (Skaraborgs kommunalförbund).

För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser behöver samhället ställa om till förnybar el. För att omställningen ska vara möjlig behöver befintliga energisystem utvecklas. Det är ett komplext arbete som involverar flertal aktörer. I ett nytt samverkansprojekt ska Skaraborgs kommuner och energibolag, med hjälp av Högskolan i Skövde ta fram gemensamma beslutsunderlag i syfte att utveckla Skaraborgs energisystem, enligt ett pressmeddelande.

– Vi ser verkligen fram emot att bidra till omställningen. Vårt bidrag till projektet är att skapa digitala modeller av energisystemen, något vi gjort för tillverkningsindustrin i många år. Fördelen med virtuella modeller är att vi kan inkludera bakomliggande faktorer, och få fram flera olika scenarier som kan ligga till grund för beslut om investering, säger Anna Syberfeldt, projektledare för projektet och Professor i produktionsteknik på Högskolan i Skövde.

Behovet av el ökar kraftigt
De som främst berörs av omställningen är energibolagen som både producerar energi och distribuerar den. Kommunerna arbetar med samhällsplanering och pekar ut var bebyggelse eller industrier skall ligga. Båda behöver fatta olika slags beslut för att åstadkomma den utveckling som behövs. Beslut som behöver ”kopplas ihop” för att omställningen ska vara möjlig och ge stor samhällsnytta i lokala energisystem.
– För oss som energibolag innehåller de närmaste åren mycket utveckling. Ny produktion av förnybar el från sol och vind kommer att ställa krav på våra nät, och hur vi producerar och använder energi. Att få stöd i arbetet med digitala beslutsunderlag, och möjlighet att testa olika alternativ kommer hjälpa oss att fatta välgrundade beslut. Arbetet kommer att drivas tillsammans med de andra energibolagen i Skaraborg, vilket är en extra styrka, säger Magnus Jacobsson, VD på Skara Energi.

Vill göra Skaraborg till en vinnare i omställningen
Projektet heter SUES-DIGIT och kommer pågå till 2024. Det leds av Högskolan i Skövde tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Energikontor Väst (en del av Innovatum Science Park), och finansernas av Formas. Under projektperioden kommer projektet att ha extra fokus i två kommuner och ett urval av Skaraborgs energibolag. Efter projektet är planen att de beslutsunderlag som utvecklas inom projektet ska skalas upp och skapa nytta för alla Skaraborgs kommuner.
– I grunden handlar projektet om att omsätta spetskunskap från Högskolan i Skövde för att göra Skaraborg till en vinnare i omställningen, en region där fler arbetstillfällen skapas och företag vill flytta till. I Skaraborg är vi vana att samverka, och med Högskolans hjälp får vi verktyg för att bli ännu bättre tillsammans, säger Magnus Fredricson som är strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs kommunalförbund och en av projektledarna förklarar vidare:
– Bra planering skapar handlingsutrymme, och möjliggör utveckling som ingen av de 15 kommunerna eller de närmare 30 energibolagen själva kan åstadkomma, avslutar Magnus Fredricson.

Kort fakta:
Projektet SUES-DIGIT (Samhällsbyggande Utvecklingsstrategi med Elektrifieringsfokus i Skaraborg genom DIGITalisering) pågår under perioden 2022-06-01 – 2024-11-30 och koordineras av Högskolan i Skövde tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och med hjälp av Energikontor Väst.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida