Möjligt registrera sin katt

En ny lag som börjar gälla 2023 innebär krav på märkning och registrering av katter. Jordbruksverket arbetar nu med att utveckla en e-tjänst och målsättningen är att det ska gå att registrera katter från och med mitten av januari. Foto: Pixabay.

Jordbruksverket ansvarar för att utveckla ett system för registrering av katter. Bakgrunden är en ny lag som börjar gälla 2023 och som innebär krav på märkning och registrering av katter. Jordbruksverket arbetar nu med att utveckla en e-tjänst och målsättningen är att det ska gå att registrera katter från och med mitten av januari 2023.

Med start i januari 2023 ska kattägare registrera sina katter hos Jordbruksverket enligt en ny lag. Syftet är att värna om katten och höja dess status som sällskapsdjur. Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utveckla och förvalta ett register för katter.
– Vi arbetar nu med att utveckla en e-tjänst för registrering. Vår tidsplan är att kunna öppna den nya e-tjänsten i mitten av januari 2023, säger Anders Elfström, avdelningschef.

Id-märk katten
Redan nu väcker frågan om registrering intresse och engagemang.
– Vi får många frågor från kattägare som vill veta hur de ska göra. Det kommer alltså inte vara möjligt för dem att registrera sin katt hos Jordbruksverket innan mitten av januari 2023. Det alla kattägare däremot kan göra redan nu är att förbereda sig, genom att id-märka sina katter om de inte redan har gjort det, säger Anders Elfström.
Märkning är nödvändigt för att kunna registrera katter när Jordbruksverkets tjänst öppnar. En id-märkning görs via chip eller tatuering hos veterinär eller med chip hos annan godkänd id-märkare.
Som en del i arbetet med att bygga det nya myndighetsregistret för Jordbruksverket även dialog med de organisationer som i dagsläget erbjuder frivilliga register.

Avgift kommer att tas ut   
Precis som fallet är med registrering av hundar kommer Jordbruksverket att ta ut en avgift för registrering av katter för att finansiera de kostnader som det innebär att utveckla och förvalta registret. När lagen har trätt i kraft kommer länsstyrelserna att ansvara för tillsynen. Länsstyrelsen kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad. Det kan handla om att länsstyrelsen meddelar ägaren att hen måste märka och registrera katten.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida