60 uppdrag för Sjöräddnings-sällskapet

Sju räddningsuppdrag och 53 assistansuppdrag har det blivit hittills i år för Sjöräddningssällskapets station på Kållandsö.

Sju räddningsuppdrag och 53 assistansuppdrag har det blivit hittills i år för Sjöräddningssällskapets station på Kållandsö. För hela landet handlar det om 5 215 uppdrag till och med den 31 augusti.

”En normalsäsong” sammanfattar sjöräddarna sommaren 2022 hittills. Släppta coronarestriktioner, möjligheten att resa utomlands igen och ökade bränslepriser är några tänkbara anledningar till att larmen minskat något i antal under sommaren. Under perioden 1 januari – 31 augusti ryckte de frivilliga sjöräddarna i landet ut 5215 gånger, mot 5419 samma period förra året. Räddningsstationen på Kållandsö svarade för 60 av dessa utryckningar. Sju rena räddningsuppdrag och 53 assistansuppdrag.
– Det märks skillnad mellan 2022 och de två pandemisomrarna. En spaning från våra stationer är att det varit färre rörelser på sjön än vanligt, vilket skulle kunna förklaras av de höga bränslepriserna, säger Adam Goll Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.
Den kategori av utryckning som dock ökat hittills under året är sjuktransport, där Sjöräddningssällskapet tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att snabbt få vård. Antalet sjuktransporter i landet uppgick under perioden till 567 (559).
– Att antalet sjuktransporter ökat beror troligen på att vi har systematiserat vårt samarbete med SOS Alarm och regionerna, vilket ger snabbare hjälp för dem som behöver vård, säger Adam Goll Rasmussen.
Räddningstjänstuppdragen – där det är akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande var 880 (2021: 1114), med drunkningstillbud som den vanligaste orsaken till larm (101). Assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar med förebyggande utryckning har minskat och landade på 3768 uppdrag (2021: 4213). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2499), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (418) och grundstötning (385).

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida