De ansvarar för rösträkningen

Ulla Bäckekihl, valansvarig och Lisa Montan, biträdande valansvarig, leder arbetet med den slutliga rösträkningen.

Som regional valmyndighet har Länsstyrelsen en nyckelroll. Måndagen den 12 september påbörjar Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, den slutliga rösträkningen. Drygt 300 personer har utbildats för att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Västra Götaland.

– Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdig inom två veckor från valdagen, berättar Ulla Bäckekihl, valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat
Under valnatten ansvarar länsstyrelserna för valnattsrapporteringen till Valmyndigheten. Det innebär att kommunernas valnämnder rapporterar sin preliminära rösträkning till Länsstyrelsen, som sedan registrerar det preliminära resultatet så att allmänheten kan ta del av det på Valmyndighetens webbplats.
– Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär bland annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas för första gången och ogiltiga röster granskas, berättar Lisa Montan, biträdande valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
På Valmyndighetens webbplats, val.se, uppdateras resultat kontinuerligt. Det är dock tidigast på fredag den 16 september ett resultat som är juridiskt fastställt kan presenteras. Fram till dess kommer resultatet att korrigeras och uppdateras löpande.
När det gäller val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det Länsstyrelsen som fördelar mandat mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Ett juridiskt fastställt resultat i dessa båda val presenteras cirka två veckor efter valdagen.

Sverige har ett robust valsystem
Valsystemet i Sverige är decentraliserat, manuellt och transparent:

  • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet.
  • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger.
  • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla valsedlar sparas tills nästkommande val vunnit laga kraft.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida