Här söks det bygglov

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 36.

 

KOSTERN 9 Tillsyn gällande påbörjade och färdigställande av byggnader
ORMBUNKEN 2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
TOLSJÖ 12:2 Anmälan om ändring av konstruktion
RÖDBETAN 1 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (byte av tak och takkulör)
HASSLÖSA 9:20 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
TRÅGET 1 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, byte av takkulör/ takpannor
TOLSJÖ 3:31 Ansökan om bygglov för ombyggnad av fritidshus (uterum vinterbonas)
LOVENE 5:11 Anmälan om installation av eldstad, braskamin
LINDÄRVA 6:1 Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad
SALEBY 3:7 Tillsyn gällande påbörjade och färdigställande av rivning av byggnader
SKEDEN 2 Anmälan om installation av eldstad, byte av braskamin och rökkanal
BLOMBAGGEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus (29 st lägenheter)
ÖMHETEN 25 Anmälan om installation av eldstad, rökkanal och skorsten
LARVEN 1 Anmälan om installation av eldstad, braskamin
VIDEÖRTEN 5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
NÄVERLUREN 3 Anmälan om installation av solceller på enbostadshus
PAPEGOJAN 11 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte)
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida