Elever löser samhällsutmaningar i Minecraft

Elever från bland annat Lidköping ska vara med i pilotprojektet, att lösa samhällsutmaningar i Minecraft. Foto: Ung Företagsamhet.

Under hösten genomförs ett nytt pilotprojekt på några av Skaraborgs skolor, då Ung Företagsamhet Skaraborg och Dalénium Science Center genomför Skaraborgs första Skolhackathon i Minecraft.

Konceptet kom till för några år sedan då två bekanta som jobbade på UF Västernorrland och Technichus Science Center funderade över hur de kunde samverka och lösa några av framtidens utmaningar. Produkten blev Skolhackathon i Minecraft, som blivit något av ett fenomen i flera UF-regioner, och nu är det alltså dags för en pilot i Skaraborg. Satsningen projekterades under våren och i augusti stod det klart att åtta skolor från Falköping, Götene, Lidköping och Skövde kommer provköra konceptet i årskurs 5 i höst. I Lidköpings kommun är det skolorna i Järpås, Råda och Lilleskog som medverkar.
– Förhoppningen är att Skolhackathon i Minecraft ska vara något som deltagande kommuner kan t ex planera in i sin SSA-plan och delta i med alla skolor, säger Hanna Bohrén, grundskoleansvarig på UF Skaraborg.
Hanna kommer stötta lärarna i arbetet med UF:s läromedel Vårt samhälle, som ska ligga till grund. Klassen ska sen bygga en prototyp av ett hållbart samhälle som sedan ska programmeras i MineCraft. 
För stöd och utbildning kring Minecraft står Dalénium Science Center i Stenstorp, och pedagogen Frida Arnesson.
– Programmering är en del av grundskolans läroplan, men många lärare är fortfarande osäkra. Detta kommer bli ett bra, och roligt, lärtillfälle inte bara för eleverna, utan även för lärarna, säger hon, och tillägger att förutom henne själv har lärarna ett enormt stöd i sina elever, där många är väldigt hemma i MineCraft.
– Det kan bli verkligt motiverande för eleverna att få använda sitt intresse i undervisningen, berättar hon.
Klasserna kommer under hösten arbeta med uppdraget att bygga ett drömsamhälle, och i år ska de särskilt ta fasta på utmaningarna kring urbanisering. 
– Världarna” som tas fram kommer sedan utgöra tävlingsbidrag, som varje klass får ställa upp med i den regionala finalen i november. För de bidrag som går vidare väntar sedan en nationell final i december, där de får möta skolor från Dalarna, Gotland, Stockholm, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten, avslutar Hanna.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida