Havsspya byter namn till filtsjöpung…

Den invasiva främmande arten filtsjöpung kan breda ut sig över havsbotten och utveckla hängande kolonier. Foto: Marine Explorer CC BY-NC-SA 2.0

Badade du på Bohuskusten i somras, då kan det hända att du trampade på en havsspya, eller en filtsjöpung som den invasiva arten numera heter.

Den invasiva främmande arten som hittills kallats ”havsspya” har nu fått det officiella namnet filtsjöpung. Den första upptäckten i Sverige gjordes av personal från Kosterhavets nationalpark och allmänheten uppmuntras till att rapportera fynd av arten på rappen.nu. Filtsjöpungen är en invasiv främmande art som Anette Hellberg, medarbetare på Naturum Kosterhavet, nyligen hittade på ett skal av europeiskt ostron i Kosterhavets nationalpark. Efter en snabb inventering i närområdet observerade man fler fynd.

Finns i Norge
För två år sedan hittade man arten i Norge på Vestlandet.
– Eftersom filtsjöpungen sprider sig mycket effektivt är det nu viktigt att ta reda på hur spridd den är , säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva arter på Havs- och vattenmyndigheten.

Rapportera
Havs- och vattenmyndigheten uppmanar därför alla att rapportera om man misstänker fynd av filtsjöpung, exempelvis vid strandkanten, på redskap eller om man dyker längs Bohuskusten.
– Man rapporterar enkelt på rappen.nu på mobil eller surfplatta, säger Andrea Ljung.

Arten fastställd genom dna-analys
Filtsjöpungen har sitt ursprung i havsområdena kring Japan. Den kan vara svår att skilja från andra liknande kolonibildande sjöpungar.
– Vi är säkra på att det är filtsjöpung då länsstyrelsen fått hjälp av Havsforskningsinstituttet i Norge att göra dna-analys på fyndet och provsvaren bekräftar arten, säger Andrea Ljung.

Hur kom den hit?
Hur filtsjöpungen kommit till Sverige är svårt att säga. Så länge som människan transporterar varor och reser orsakar framför allt båttrafik att många arter flyttat sig från ett havsområde till många nya. Endast ett par procent av de främmande arter som kommit till Sverige är invasiva. Utöver sjöfarten som sprider organismer innebär ett förändrat klimat att arter som sprids med människans hjälp trivs i nya områden. Där kan de överleva och föröka sig snabbt och spridas vidare.
– Det bästa vi kan göra är att hitta dessa arter så tidigt som möjligt för att snabbt få mer kunskap för att hindra vidare spridning. Men i många fall är det svårt att begränsa – i och med klimatförändringar, havsströmmar och en allt intensivare båttrafik, säger Andrea Ljung.

Utseende
Arten kan se väldigt olika ut beroende på var den finns. I mer lugna vatten kan den utveckla stora hängande kolonier med långa lober. På ytor som är horisontella kan den bilda ett tunt överdrag på underlaget och sitter den på vertikala ytor så kan de bli täckande skorpor. I och med att den har olika utseende kan det vara svårt att känna igen filtsjöpungen. I många fall har både mussel- och ostronodlare samt dykare tagit den för ett svampdjur.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida