Vitt snus och lustgas vanligt bland ungdomar

Hög användning av lustgas, vitt snus och e-cigg i ny rapport om ungas drogvanor i Västra Götaland. Foto: Pixabay.

Västra Götalandsregionen har publicerat en ny rapport om ungas mående och droganvändning. Den visar på en hög användning av lustgas och e- cigaretter. Att snusa har blivit allt vanligare bland flickor och den psykiska ohälsan bland flickor fortsätter att öka.

Var tredje år genomför Västra Götalandsregionen i samarbete med CAN och kommunerna en undersökning av skolelevers drogvanor. Elever i årskurs nio i grundskolan och i årskurs två på gymnasiet får besvara frågor om användning av droger.  Även frågor om exempelvis hälsa, familjesituation och skärmtid finns med i undersökningen. 

Hälsorisker med vitt snus
– Bland flickor i årskurs 2 på gymnasiet så har andelen som snusar mer än fördubblats. Vi kan se en hög användning av det vita snuset som marknadsförs som ”tobaksfritt” bland flickor. Det har varit möjligt att marknadsföra denna produkt till unga då det klassas som tobaksfritt. Men det innehåller nikotin vilket medför många hälsorisker, säger Marlene Nilsson, hälsopedagog och regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Att vejpa har blivit tre gånger vanligare
Att använda e-cigaretter eller att vejpa har blivit tre gånger vanligare bland unga. Lustgas är idag enkelt att få tag på och i gymnasiet har 17 procent testat lustgas under det senaste året.
– Den lustgas som beställs via nätet är inte samma lustgas som används inom vården. Jag tror inte att alla föräldrar är medvetna om det. Ren lustgas är mycket starkare och kan bland annat leda till syrebrist och hjärtrytmrubbningar, säger Marlene Nilsson.

Fler uppger att de inte trivs i skolan
Andelen unga som upplever våld i hemmet har minskat. Samtidigt fortsätter den psykiska ohälsan hos framför allt flickor att öka. I grundskolan är det fler unga som idag uppger att de inte trivs i skolan och det är också fler elever inom grundskolan som skolkar jämfört med tidigare undersökningar. Hasch och marijuana är fortfarande de vanligaste narkotikapreparaten och enligt undersökningen går användningen nedåt i Västra Götaland. 

Förändrade attityder till droger
Nytt i årets undersökning är användningen av skärmar. Bland flickor spenderar 85 procent minst tre timmar på sociala medier varje dag. Bland pojkar spenderar 46 procent minst tre timmar på spelande varje dag. Attityderna till alkohol, narkotika och tobak skiljer sig i årets undersökning jämfört med tidigare undersökningar. 
– Unga idag tycker inte att det är så farligt med droger. Det här är allvarligt och något som vi behöver undersöka närmare vad det beror på, säger Marlene Nilsson.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida