A-traktorn kom över på fel sida av vägen

Natten den 29:e september skedde en mötesolycka mellan en A-traktor och en lastbil på väg 44, mellan Lidköping och Trollhättan. I A-traktorn färdades tre unga personer, varav två har avlidit.

Lastbilschauffören klarade sig utan fysiska skador. Polisen tog bägge fordonen i beslag för att utreda olyckan och nu pågår en förundersökning om vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. När utredningen är slutförd kommer den dock inte att leda till åtal, eftersom den misstänkte i ärendet är avliden.

– Så långt visar den tekniska undersökningen att A-traktorn har kommit över på fel sida av vägen av oklar anledning, berättar Anders Schääf, utredningschef på polisens trafiksektion. Inga yttre omständigheter, som väder och väglag, kan förklara varför det här har skett.
Ingenting tyder heller på att omkörningar av A-traktorn eller lastbilschauffören har genomförts vid olyckstillfället.
– Utredningen fortsätter, säger Anders Schääf – men eftersom olyckan skedde nattetid med få vittnen, finns risk för att vi aldrig kommer att få ett entydigt svar på orsaken till den här mycket tragiska olyckan.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida