Fem i förvar efter inspektioner på arbetsplatser

Bland annat har hotell och restauranger i Skaraborg kontrollerats. Bilden är en genrebild och har ingen koppling till själva artikeln. Foto: Pixabay.

Ett 90-tal arbetsplatser kontrollerades i Skaraborg vid en myndighetsgemensam insats och flera personer är nu misstänkta för brott.

Den 5–6 oktober genomförde polisen i Skaraborg tillsammans med gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Kronofogden och kommuner i Skaraborg en större insats med arbetsplatsinspektioner på en mängd arbetsplatser i runt om i Skaraborg. Syftet var att upptäcka och kontrollera förekomsten av illegal arbetskraft samt att hitta anställda som uppehåller sig olovligen i landet. Riskbranscherna är företag inom hotell- och restaurang, handel, service av motorfordon och annan tjänsteverksamhet som till exempel frisör- och skönhetssalonger.

– Vid arbetsplatskontrollerna har vi i första hand fokuserat på arbetsgivarna och i syfte att se till att de som bryter mot regelverken lagförs. Arbetstagare som arbetar illegalt kan bli helt beroende av en arbetsgivare och exploateras på ett otillbörligt sätt, säger Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef i västra Skaraborg.
Inte sällan upptäcks även annan brottslighet i samband med inspektioner av arbetsplatser. Det kan exempelvis vara brott mot skattelagstiftning, tobakslagen, alkohollagen eller arbetsmiljölagstiftningen. Inspektionerna är en del i polisens brottsförebyggande arbete för att förhindra bland annat snedvriden konkurrens och illegal migration inom EU.

Kontrollerna har resulterat i:
Totalt kontrollerades 93 arbetsplatser runt om i hela Skaraborg, det handlade framför allt om mindre företag i olika servicebranscher där polisen bedömts att det föreligger en högre risk för illegal arbetskraft. Fem personer har tagits i förvar för ytterligare utredning. Totalt rapporterades tolv brott och det handlade narkotikabrott, brott mot tobakslagen och utlänningslagen.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida