Här söks det bygglov denna veckan

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 40.

ALVETORP 1:5 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten.
SKYFFELN 2 Ansökan om bygglov för skylt.
PALMEN 1 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnader, skärmtak.
TUVULLEN 7 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
TUVSÄVEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 stycken radhus (19 lgh) med förråd och miljöhus.
JÄRPÅS 2:23 Anmälan om installation av eldstad, vedpanna i komplementbyggnad.
   
SÄVARE 19:4 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
TINGSHUSET 1 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar).
ORION 1 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar).
SILVERGRANEN 22 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar).
HINDERLÖPAREN 9 Ansökan om bygglov för skylt.
SÄVARE 19:8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall.
ÖSTERBACKA 1:2 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage (Attefall).
FÄRGAREN 7 Anmälan om ändrad användning, från kontor till gym (installation av VA).
SUNNERSBERGS-FILSBÄCK 2:6 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
KUTTERN 13 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.
GETINGEN 8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 10 st kärlskåp.
SÄVARE 11:15 Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2022-08-31 om förbud solcellsanläggning.
 
KUNGSÄNGSLILJAN 1 Ansökan om bygglov för montering av solceller.
JÄRPÅS 1:45 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökrör/skorsten.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida