Över 680 miljoner till länets lantbrukare

Foto: Pixabay.

Nu betalas 445 miljoner kronor ut till länets lantbrukare. Det är bland annat stöd till miljöåtgärder och ekologiskt lantbruk samt stöd till jordbruk i områden med sämre förutsättningar att odla. Därtill har 238 miljoner från regeringens krisstödspaket redan betalats ut.

Stöden om 445 miljoner kronor kommer från landsbygdsprogrammet, som finansieras av både Sverige och EU. Den första och största delutbetalningen kom den 21 oktober. Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningar om stöd och fattar beslut, utbetalningarna sker via Jordbruksverket.
– Med tanke på det pressade ekonomiska läget som slår hårt mot lantbruket är det oerhört positivt att vi i denna första utbetalning får med 99 procent av de pengar som kan betalas ut. Det blir påtagligt att de här pengarna bidrar till att göra det ekonomiskt hållbart att bedriva lantbruk i Sverige, samtidigt som de gör stor nytta för miljön, säger Joanna Gren, enhetschef på landsbygdsavdelningen.
Ersättningarna är direkt kopplade till insatser som lantbrukare förbinder sig att göra för miljön. Det kan handla om att minska utsläpp av koldioxid från jordbruksmark, att göra en omställning till ekologisk produktion, men också att göra andra insatser som syftar till att bevara ett öppet odlingslandskap. Särskild skötsel av värdefull betesmark är ett sådant exempel.

Utbetalningar av krisstöd pågår
Parallellt har Länsstyrelsen också jobbat med det krisstödspaket till lantbruket som regeringen beslutade om i våras. Länsstyrelsen Västra Götaland har haft i uppdrag att handlägga stöd till animalieproducenter både i det egna länet och i Östergötlands län. Just nu pågår en intensiv utbetalningsperiod som sträcker sig över de kommande två månaderna.
– Vi har nu tagit emot drygt 2 500 ansökningar från lantbruken i Västra Götalands län och har hittills beslutat om utbetalningar på 238 miljoner kronor fördelade på 1 851 ansökningar, berättar Malin Wåhlstedt, tillförordnad funktionschef på landsbygdsavdelningen.
Totalt kommer båda länens lantbruk att erhålla utbetalningar om drygt 400 miljoner sammanlagt innan årets slut.
– Vi prioriterar hårt för att fortsätta ha en hög beslutstakt, säger Malin Wåhlstedt.

Ytterligare 1,4 miljarder via direktstöd
I december börjar utbetalningarna av de ekonomiska direktstöden för 2022. Det sker parallellt med slututbetalningarna för miljöstöden. Direktstöden erhåller lantbruket som ett mer renodlat inkomststöd, där villkoren är mindre omfattande än i miljöstöden. Genom direktstöden kommer ytterligare 1,4 miljarder att betalas ut till länets lantbruk innan årsskiftet.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida