Lidköping har några av landets minsta barngrupper

Lidköping har några av landets minsta barngrupper. Foto: Pixabay.

I Lidköping är 22 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de får vara. Nu kräver lärarfacken att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Nu vill lärarfacken lagstifta om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek. I Lidköpings kommun översteg under fjolåret 22 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt lägre än rikssnittet (48 procent).
– Här har man förstått vikten av lagom stora barngrupper, där personalen hinner möta varje barn. Nu är det dags för fler kommuner att ta efter, säger Johanna Jaara Åstrand, tillträdande ordförande för Sveriges Lärare.
Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Skillnaderna bland kommunerna i Västra Götalands län är stora. I Dals-Ed var 9 procent av barngrupperna större än de borde år 2021, i Partille 80 procent. Lärarförbundets sajt kan du kolla läget kommun för kommun i hela landet.
– Det räcker inte att minska barngruppernas storlek, det måste matchas med fler förskollärare. Det är en fråga om såväl likvärdighet, kvalitet som trygghet för alla barn, säger Johanna Jaara Åstrand.
Den norska regeringen lagstiftade om personaltätheten 2018. Sedan reglerna började gälla tog det bara några månader innan 94 procent av förskolorna uppfyllde kravet.
– Om Norge kan införa en lagstiftning, kan Sverige ta efter! säger Johanna Jaara Åstrand.

Tabeller och fakta

Förskolans viktigaste nyckeltal i Lidköpings kommun
  Lidköpings kommun Västra Götalands län Hela landet
Antal barn per barngrupp (medel) 12 15 15
Småbarnsgrupper med fler än 12 barn Storbarnsgrupper med fler än 15 barn Andel av personal med förskollärarexamen 53 procent 44 procent 40 procent
Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn 22 procent 30 procent 31 procent
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst 4 5 5
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med förskollärarexamen 8 12 13

Källa: Skolverket, statistik från år 2021.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida