Nytt digitalt skyltfönster visar hur Lidköping växer

En första version av webbplatsen lanserades idag i samband med kommunens Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom bland annat byggsektorn.

Att det byggs och etableras nya projekt på många håll i Lidköping undgår nog ingen med tanke på de växande tomtområdena Askeslätt, Erstorp, det växande verksamhets- och handelsområdet Kartåsen och den nya strandpromenaden vid Framnäs till exempel.

För att synliggöra och stärka bilden av Lidköping som en växande kommun har webbplatsen Lidköping växer tagits fram av kommunen efter värdefulla inspel och dialog med aktörer inom branschen. Där kan man se den utveckling som pågår, både pågående och planerade projekt. Behovet att få en överblick över byggprojekt som pågår eller planeras i kommunen har varit stor.  Det går även att få en överblick över de utpekade utvecklingsområden som finns.
– Att ta fram denna webbsida, detta skyltfönster, ser vi som ett viktigt steg i berättelsen av Lidköpings väg mot målet om 45 000 invånare. Här får vi den överblick som så många saknat och efterfrågat. Nu kan företagare inom byggsektorn, redan etablerade och tillkommande, se hur utvecklingen sker i samverkan, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef i Lidköpings kommun.
En första version av webbplatsen lanserades idag i samband med kommunens Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom bland annat byggsektorn. Den primära målgruppen är byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och företagare. Alla är dock välkomna att kika på Lidköping växer, för innehållet kan även vara av intresse till allmänhet, besökare och andra. Utveckling av innehåll och nya funktioner kommer att ske löpande.
– Detta är en första version och arbetet med sidan kommer att fortsätta oavbrutet efter lanseringen då pågående projekt avancerar och nya tillkommer. Sidan kommer att utvecklas och målgruppen eventuellt breddas på sikt, säger Linda Frank, verksamhetsutvecklare på Samhällsbyggnad.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida