Dags att vaccinera sig mot influensa

Den 8 november startar årets vaccinationer mot influensa. Foto: Pixabay.

Influensasäsongen närmar sig och den 8 november startar årets vaccinationer. De första veckorna prioriteras personer som är 65 år och äldre, gravida och personer som har en sjukdom som innebär ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa. Vaccinationen är gratis för dessa grupper.

För de flesta som får influensa är sjukdomen ofarlig och övergående efter några dagars feber och värk i kroppen. Men den som är över 65 år, är gravid eller har vissa kroniska sjukdomar, har större risk för att bli svårare sjuk och rekommenderas därför att vaccinera sig.
– Vaccination är det bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot influensa, säger Petter Malmström, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.
Utöver personer i riskgrupp prioriterar vårdcentralerna även vaccination av hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt vård- och omsorgspersonal. De som inte tillhör de prioriterade grupperna kan vaccinera sig från och med den 21 november.

Viktigt att vaccinera sig
De som riskerar att bli svårt sjuka av influensa riskerar också att bli svårt sjuka i covid-19. Petter Malmström betonar därför vikten av att de som är i riskgrupp vaccinerar sig både mot influensa och covid-19. Dessa vaccinationer kan ofta ges vid samma tillfälle. I annat fall kan man hitta sin covid-19-vaccinatör via samlingssidan på 1177.se.
– Det har varit två säsonger med lindrig influensa, då covid-19 har dominerat och vi har haft restriktioner. Därför finns det risk för en ökad smittspridning av influensa kommande säsong, säger Petter Malmström.

Beprövat vaccin
Västra Götalandsregionen kommer, som de senaste åren, använda vaccinet Vaxigrip Tetra som innehåller fyra influensastammar. Det är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.
– Efter vaccination kan symptom som svullnad och ömhet runt vaccinationsstället förekomma och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar, säger Petter Malmström.

Förstärkt influensavaccin
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förstärkt influensavaccin, Fluad Tetra, till personer som bor på särskilda boenden (SÄBO) eller på korttidsplats för äldre.
– I Västra Götaland kommer Fluad Tetra erbjudas till dessa grupper, säger Petter Malmström.

Grupper som rekommenderas vaccination
Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även vaccination till:

  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida