Klart med Mini-Maria i Lidköping

Det övergripande syftet med Mini-Maria-mottagningarna är att motverka alkohol- och drogberoende och beroende av spel om pengar bland unga upp till 21 år. Foto: Pixabay.

Det är nu klart att Mini-Maria-mottagningar startar på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Mini-Maria Skaraborg ska vara en verksamhet där Västra Götalandsregionen och kommunerna samverkar kring unga personer med skadligt bruk och beroende. Det övergripande syftet är att motverka alkohol- och drogberoende och beroende av spel om pengar bland unga upp till 21 år.

Verksamheten startar under 2023 och ska ta emot barn och unga från hela Skaraborg samt deras närstående. Mini-Maria Skaraborg kommer att erbjuda bland annat rådgivning och behandling, samtalsstöd, hälsofrämjande insatser, drogtester samt utbildning och information till föräldrar om alkohol, spel och droger. I uppdraget ingår också att ge konsultativt stöd till andra yrkesverksamma personer. Mini-Maria Skaraborg kommer att drivas tvärprofessionellt och bemannas av läkare, psykolog, sjuksköterskor och socionomer samt administrativ personal, totalt tio tjänster. Verksamheten drivs i samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Avtalet tecknas mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skövde kommun. Övriga kommuner tecknar hängavtal med Skövde kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida