Här söktes det bygglov under vecka 44

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 44.

SÄVARE 34:2 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal.
VÄLA 2:17 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal.
FJÄRILEN 9 Ansökan om rivningslov för rivning av kontorsbyggnad inkl. tvätt- och servicehall, komplementbyggnad och plank.
GÖSEN 4 Ansökan om rivningslov för rivning av kontorsbyggnad inkl. bilhall med tillhörande plåtskjul.
STÄDET 17 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad med tre nya fönster.
EGENSTORP 1:10 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.
DEGEBERG 2:10 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning.
AKTÖREN 6 Anmälan ”Attefall” om nybyggnad av takkupa.
JÖNSLUNDA 4:62 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.
VATTENKLÖVERN 2 Solceller på taket.
ANKARET 1 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.
VATTENKLÖVERN 3 Solceller på taket.
STÄDET 11 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fördelningsstation, pulpettak.
SKOG 2:17 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd med loft.
TUVULLEN 3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
RÅDA 18:1 Ansökan om bygglov för montering av solceller.
ORION 1 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar).
SOCKERBRUKET 1 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar).

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida