Höj- och sänkbara pollare vid Ågårdens vårdcentral

Uppfälld pollare vid Ågårdens Vårdcentral stänger av parkeringarna kvälls- och nattetid för allmänheten.

Efterfrågan av avspärrningar för att hindra infart och trafik vid Ågårdens vårdcentral nattetid har nu resulterat i höj- och sänkbara pollare. Det finns två uppsättningar av stolpar som är tidsstyrda. Båda tas i bruk helgen v.45 och väktare kommer finnas på plats under första tiden, för att hjälpa och se till att allt går rätt till. Stolpen vid stora parkeringen kommer vara uppfälld mellan klockan 19.00 och 05.00 varje kväll/natt. Stolpen som avser infart vid jourcentralen är uppfälld mellan 23.00-05.00. Under dessa timmar behöver de som avser att använda parkeringarna tillgång till en ”tag” eller en kod.

– Det är en trygghetsfråga för både boende och den personal som arbetar i området.  Det har under framför allt helger varit mycket trafik vid denna parkering eftersom den ligger i anslutning till OKQ8 och Mc Donalds. I och med denna insats hoppas vi begränsa möjlighet till hög volym och stök, säger Dag Stulen, utvecklingsledare i Lidköpings kommun.
Pollaren blinkar rött när den är uppfälld och allmänheten uppmanas att hålla god uppsikt då en påkörning kan ge omfattande skador på fordon och i värsta fall även vålla kroppsskada. Pollaren kan komma att avaktiveras under vissa perioder för att underlätta snöröjning.
– Om man av någon händelse blir inlåst kan man kontakta kommunens samarbetspartner för säkerhet så öppnar dom upp emot en kostnad. Information kommer att finnas vid varje pollare, säger Niclas Johansson, fastighetsförvaltare på Lidköpings kommun.

 

Dag Stulen och Nicklas Johansson vid infarten till Ågårdens Vårdcentral.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida