Här söktes det bygglov under vecka 45

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 45.

FILSBÄCK 2:162 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan)
  Internkontrollplan 2023, Miljö- och byggnämnden
BROTTARMATTAN 44 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för sophantering
BISONOXEN 10 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad (skärmtak) samt nybyggnad av plank, befintligt skärmtak rivs
  KF § 127 – Redovisning av obesvarade motioner KF 31 oktober 2022
LAGERN 3 Ansökan om rivningslov för rivning av skolbyggnad med tillhörande skärmtak
LÖJAN 3 Uppförande av plank/staket på fastighetsgräns
OTTAR 1 LST Kulturmiljöenheten (Beslut för kännedom) Tillstånd till renovering av fönster i vindskupor
HÄGGESLED 17:3 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten
HARVEN 4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av returstation, befintligt kundvagnsgarage rivs
MELLBY-LÅKÄLLE 1:6 Anmälan om installation av eldstad, braskamin
ÅRTORP 1:11 Anmälan om installation av eldstad, braskamin
ÖSTERBACKA 3:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
PORFYREN 1 Ansökan om bygglov för skyltar
DIRIGENTEN 8 Anmälan om installation av eldstad, vedeldad bastutunna och skorsten
  LST Information för kännedom – Samråd om lovbefriade åtgärder för totalförsvaret enligt 9 kap. 15 § PBL gällande två objekt/byggnader
SUNNERBY 7:13 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus och nybyggnad av garage
PORFYREN 2 Ansökan om bygglov för montering av solceller
  KF § 54 Beslut om reglemente för stadsbyggnadsnämnden

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida