Här söktes det bygglov under vecka 46

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 46.

TÅDENE-TORP 2:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation
SUNNERSBERGS-TORPA 1:14 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd/carport
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn med teknikbod
  Information från Försvarsmakten gällande installation av solcellspaneler inom riksintressen för totalförsvarets militära del
OTTERSTADS-EKE 1:91 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
BORRET 11 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, rivning del av befintlig byggnad (förråd/kontor)
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida