Här söktes det bygglov under vecka 47

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 47.

OTTERSTADS-EKE 1:53 Anmälan om installation av kassett i befintlig eldstad.
STENSHOLMEN 1:13 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga, garage med carport, växthus samt markarbeten och nedtagning av träd.
ALEN 4 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av tak på enbostadshus (solceller).
MIDAS 6 Ansökan om bygglov för skylt.
MELLBY 5:40 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal.
SLUPEN 4 Anmälan om installation av braskassett i befintlig öppen spis.
SUNNERBY 19:12 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
LAGERN 3 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad ny dörr och trappa i yttervägg.
LÄRKTRÄDET 1 Tillsyn gällande skymmande och skrymmande växtlighet.
ABBORREN 5 Anmälan om installation av trappstegshiss.
LAGERN 3 Anmälan om installation av ventilationssystem – Befintlig fläkt FF:A27:2 konverteras till FTX-system.
TUN 7:110 Tillsyn gällande skymmande växtlighet.
TUN 7:109 Tillsyn gällande skymmande växtlighet.
TRANEBERG 1:11 Ansökan om bygglov för montering av solceller.
LINDHOLMEN 1:64 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om marklov för markförändring, schaktning, anläggande av fördröjningsmagasin dagvatten.
SUNNERSBERGS PRÄSTBOL 1:1 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage.
SKALUNDA 3:21 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (veranda).
SUNNEGATA FS:1 Ansökan om strandskyddsdispens för markarbeten/muddring.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida