Brist på betaltjänster försvårar vardagen

I större delen av länet saknas möjligheten att betala en räkning med kontanter. Foto: Riksbanken.

Möjligheten att använda kontanter har minskat under flera år. Det är svårt att betala räkningar med kontanter och att få personlig service vid kontantuttag i Västra Götaland. Nu presenterar länsstyrelserna en rapport om grundläggande betaltjänster för regeringen.

Det är ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser, och det är i första hand marknaden som ska tillhandahålla tjänsterna. Länsstyrelsens uppdrag är att bevaka tillgången till tjänsterna. Nu presenterar länsstyrelserna rapporten för regeringen, där det framgår att tillgången inte motsvarar behovet hos medborgarna. Under de senaste åren har det skett en gradvis försämring av tillgången på grundläggande betaltjänster. I större delen av länet saknas till exempel möjligheten att betala en räkning med kontanter. Det som tidigare främst varit ett problem på landsbygden finns idag i hela Västra Götalands län.
– Vi ser nu att detta är ett problem i Göteborg och kommunerna runtomkring. Där finns inte längre någon bank eller ombud som hanterar kontanter, varken för uttag, insättning eller räkningsbetalningar, säger Agneta Olsson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
För privatpersoner som använder digitala betaltjänster finns många alternativ. Samtidigt är det många som inte har råd eller förmåga att ta del av dem.
– Utifrån de samtal vi har haft under året ser vi att alla medborgare inte har möjlighet att använda digitala betaltjänster. Det måste fortsätta finnas olika typer av lösningar för att tillgodose allas behov, säger Linda Andersson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fakta om uppdraget
Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

• Sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
• Ta ut kontanter
• Sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida