Underhåll av ledningsgator på Kållandsö

Bilden är en genrebild och har inget samband med själva artikeln. Foto: Pixabay.
 

För att trygga leveranssäkerheten på distributionsledningar för hög- och lågspänning kommer man att underhållsröja i ledningsgatorna på Kållandsö den närmsta tiden med start idag 19 december, enligt information på kommunens hemsida.

All vegetation i ledningsgatan – gran, tall, björk etc. – kommer att röjas oberoende av höjden vid röjningstillfället. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd etc. Träd utanför ledningsgatan vilka bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan också komma att röjas. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Har du som är markägare särskilda önskemål beträffande röjningen, så ombeds man att höra av sig till kommunenMan ber om överseende med de olägenheter som röjningen kan medföra och påtalar att bättre röjning ger säkrare elleveranser och färre elavbrott
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida