Sista sammanträdet för nuvarande hälsa- och sjukvårdsnämnd

Foto: Eva-Lott Funk.

I måndags sammanträdde östra hälso- och sjukvårdsnämnden för sista gången inför det att en ny politisk organisation träder i kraft vid årsskiftet. Vårdens tillgänglighet och en jämlik hälsa har varit de stora frågorna under den gångna mandatperioden.

– Det har varit en spännande och intensiv mandatperiod, säger Gunilla Druve Jansson (C), avgående ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi har jobbat aktivt för att erbjuda invånarna i Skaraborg bästa möjliga sjukvård och för att minska de påverkbara hälsoklyftorna. Jag är särskilt stolt över arbetet med att utveckla den nära vården, att stärka akutvårdskedjan och att möta den psykiska ohälsan. Vi har också haft ett stort engagemang inom områden som barn och ungas psykiska hälsa, cancervården och äldres hälsa.
 – Vi har lyssnat in invånarnas behov och haft en god samverkan med andra parter. Det har varit nyckeln till framgång. Här vill jag rikta ett stort tack till alla våra samverkanspartners; till utförarna, kommunerna, privata vårdgivare, det civila samhället och många fler, säger Gunilla Druve Jansson.
Vid årsskiftet träder VGR:s nya politiska organisation i kraft. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar nu över ansvaret till den östra delregionala nämnden och till de operativa och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Extra pengar till ökad tillgänglighet
Vid dagens sammanträde beslutade nämnden bland annat om 10 miljoner kronor extra till Skaraborgs Sjukhus. Av dessa medel går 3,5 miljoner kronor till patienter som står i kö för ny ledprotes och 6,5 miljoner kronor går till brännskadevården. Skaraborgs Sjukhus får också två miljoner kronor för fortsatt arbete kring tidig upptäckt av funktionsrelaterade utvecklingsavvikelser hos barn upp till fem år. Nämnden fastställde också sitt preliminära bokslut för 2022. Nämnden har arbetat intensivt med att följa upp invånarnas tillgång till hälso- och sjukvård och folkhälsa. Tillgänglighet till vård är fortsatt en utmaning för flertalet av utförarna inom nämndens ansvarsområde, bland annat beroende på svårigheter med att rekrytera vissa kompetenser och brist på upphandlade leverantörer inom vissa vårdområden.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida