Här söks det bygglov i Lidköpings kommun

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 2.

Värnamo 3:25 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Släden 13 Klagomål på nytt staket/plank.
Ullersundsmarken 1:6 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader, ett förråd och ett växthus.
Vallmon 3 Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av byggnad (befintligt rivs).
Målaren 2 Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.
Sunnerby 1:39 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Guldfisken 1 Anmälan om utökning av ytor för gym-verksamhet.
Sillen 2 Ansökan om bygglov för skylt.
Lagern 3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan byggnad (sophus).
Svallsanden 2 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (uterum) och installation av ventilationssystem.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida