Här söks det bygglov i Lidköpings kommun

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 3.

SÅTEKROKEN 3 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad, byte av dörr och fönster.
PUMPEN 3 Ansökan om rivningslov för rivning av kallförråd.
HELDE 1:31 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.
SÄVARE 8:168 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, befintligt inglasat uterum rivs.
SUNNERSBERGS-TORPA 1:21 Tillsyn inom strandskyddat område, anläggande av brygga utan strandskydd.
SUNNERSBERGS-TORPA 1:14 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
HASSLÖSA 24:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av solcellspark.
ÅRTORP 1:6 Ansökan om strandskyddsdispens för utvändig ändring av stuga, nybyggnad av brygga (ersätter befintlig).
HUGIN 4 Tillsyn gällande påbörjade och färdigställande av byggnader.
FILSBÄCK 2:73 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, befintligt rivs.
BLOMBAGGEN 1 Ansökan om bygglov för skylt.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida