Debatt: Ett nytt år där samverkan måste ligga i fokus


Vi har nu gått in i ett nytt spännande år där vi står inför en rad utmaningar. Vi har genomgått en pandemi och vi ser sviter av ett krig. Detta innebär att samhället inte riktigt är som det brukar. Vi står inför ökade kostnader i form av bland annat ökade taxor, vilket innebär en rad utmaningar. Dessutom har en ny politisk ledning intagit rodret i Lidköping, vilket vi ser ska öppna upp för fler möjligheter i kommunen.

Skaraborg och Lidköping har många positiva saker i pipeline. Flera etableringar är på gång, bland annat en batterifabrik i Mariestad, dessutom vill man växa invånarmässigt. Etableringen är mycket positiv för Skaraborg och kan föra med sig mycket bra.
Det är dock viktigt att fokusera på företagsklimatet som idag råder och jobba med utvecklingen framåt för att skapa de bästa förutsättningarna. Vi anser att fokus måste ligga på likabehandlingen, alla företagare ska behandlas lika oavsett var de har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet man ägnar sig åt. Lidköping har många mindre företag, som kan blomstra med rätt förutsättningar, vilket fokus bör ligga på. Målet måste vara att skapa de bästa möjligheterna för de företag som redan idag är aktiva i kommunen. Detta måste göras genom samverkan. Tillsammans skapar vi möjligheter, tillsammans kan vi lära av varandra, tillsammans kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper för att utveckla Lidköping som kommun där människor vill leva, bo och driva företag. Fastighetsägarna och Företagarna ser fina möjligheter i kommunen samtidigt som det finns utmaningar. Vi är beredda att ta oss an dessa tillsammans med kommunen för att förbättra dagens företagsklimat till det bättre. Det är dags att ta företagsfrågorna på allvar och jobba för att alla aktiva Lidköpingföretagare kan må bra och vara goda ambassadörer för viljan att etablera sig i kommunen. Vi hoppas på ett utvecklande samarbete framöver, där vi kan lära av varandra för att bli en än mer attraktiv kommun.

Alma Ohlin & Jonas Danielson
Fastighetsägarna i Lidköping

Carl-Magnus Täng
Företagarna i Lidköping

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida