Syrisk medborgare körde med falskt grekiskt körkort


En 51 årig man, boende i Gamla staden i Lidköping, har av Skaraborgs tingsrätt dömts för olovlig körning, samt brukande av falsk urkund, detta då han kört bil med ett förfalskat körkort.

Mannen, som stoppades med sin bil på Götenevägen i Filsbäck den 25 april 2022, uppger att han haft körkortet sedan oktober 2020, men att han inte visste att det var förfalskat. Körkortet ska han enligt egen utsago fått när han besökte ett center i Tyskland, där han testades genom körprov och frågor.
– Det var som en körskola ungefär, säger mannen som tidigare kuggat när han försökt ta körkort i Sverige.
Av sakkunnigutlåtandet från NFC framgår det dock otvetydigt att körkortet är falskt. Tingsrätten bedömer vidare att det är mycket osannolikt att någon bedriver en laglig verksamhet i Grekland där personer får genomföra teoriprov och förarprov och som sedan utfärdar falska körkort. Tingsrätten noterar också att mannen i polisförhör har uppgett att han efter att han fick det grekiska körkortet har ansökt om svenskt körkort. Det hade han rimligen inte gjort om han trodde att det grekiska körkortet var äkta. Sammantaget bedömer tingsrätten att mannens uppgifter är så osannolika att de kan lämnas utan avseende. Det finns därmed ingen annan rimlig förklaring till innehavet än att han medvetet skaffat sig ett falskt körkort. Mannen, som tidigare finns med i belastningsregistret och tidigare bland annat dömts för bokföringsbrott, döms nu till villkorlig dom och 40 dagsböter á 50 kronor. Totalt 2 000 kronor. Då brukande av urkund har fängelse i straffskalan ska mannen även betala en avgift på 800kronor till Brottsofferfonden. Det falska körkortet ska förverkas från mannen.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida