Konjunkturen i Skaraborg fortsätter avmattas


Konjunkturen fortsätter att avmattas, men förväntas ha en mindre negativ utveckling på längre sikt. Så kan Västsvenska Handelskammarens konjunktursundersökning för januari 2023 summeras.

Handelskammarens företagspanel ser, trots rådande läge, något ljusare på det långsiktiga konjunkturläget. Trots att panelen är fortsatt negativ, ser man läget på lång sikt mindre ofördelaktigt. I Skaraborgsregionen drivs siffrorna, till skillnad från i de andra regionerna i Västsverige, i större utsträckning av tillverkningsföretagen. Bjarne Petterson, Västsvenska Handelskammarens regionchef för Skaraborg, menar att det kan bero på tillfälliga ekonomiska faktorer:
– Tillverkningsföretagens export går bättre när kronan är svag, och de har också större utrymme för effektivisering än tjänsteföretagen.
Snarare än oro över den närmaste konjunkturutvecklingen är det de långsiktiga frågorna som bekymrar näringslivet i Västsverige.
– Kompetensförsörjningen är fortsatt den största utmaningen för våra medlemmar. Om det inte går att hitta rätt kompetens är det svårt för företagen att växa och uppnå sin fulla potential.
Även elförsörjningen utgör ett orosmoln och riskerar att sätta käppar i hjulen både för enskilda företag och för regionen. På kort sikt krävs ytterligare kraftledningar inom och till Västsverige. Men det krävs också ökad elproduktion för att möta den fördubbling av elförbrukningen som väntas när industrin och samhället ställer om.
– Vindkraft är just nu det snabbaste energikällan att bygga ut. Det finns många ansökningar om vindkraftsprojekt som väntar på godkännande från regeringen. Men det är viktigt att även kommunerna tar ansvar för att främja utbyggnaden av vindkraft, och inte rutinmässigt stoppar planerna. Kärnkraft kan också vara en del av lösningen, men om vi väntar på byggnationen av ny kärnkraft riskerar det att elintensiva företag har flyttat sin produktion innan dess, säger Bjarne Petterson.
Han menar också att det finns goda möjligheter för en positiv utveckling på lång sikt men då krävs det också snabbare handling från beslutsfattare:
– Energiproblemen som råder idag kan skapa osäkerhet, men det ger också möjligheter att göra en långsiktig omställning till fossilfri elproduktion i Sverige. En viktig åtgärd för att främja denna omställning är att förkorta tidsperioden för tillståndsprocesser för nya energiprojekt. På så sätt kan vi säkerställa att en grön omställning kan genomföras på ett snabbare och effektivare sätt, säger Bjarne Petterson.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida