Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 5.

SÄCKPIPAN 7 Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad och tak på enbostadshus och komplementbyggnad, samt installation av eldstad, braskamin.
MÅNSLUNDA 4:10 Ansökan om bygglov för ändrad användning, från samlingslokal/missionshus till enbostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad (gästrum/förråd).
ÖSTERBACKA 3:9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
FILSBÄCK 3:44 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
STAMDIKET 5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
SKYFFELN 7 Anmälan om installation av stoltrapphiss.
BARÖLET 2:7 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
BARÖLET 2:7 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av fritidshus.
HÄMPLINGEN 3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum och carport.
GRANITEN 3 Anmälan om installation av solceller.
STRÖ 2:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken fritidshus.
OTTERSTADS-EKE 1:69 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
ABBORREN 5 Anmälan om installation av 2 st  trappstolshissar.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida