Idag öppnar ansökan för jordbrukarstöd


Nu öppnar ansökan för jordbrukarstöd som ingår i Sveriges nya strategiska plan för jordbrukspolitiken. I planen finns också flera investeringsstöd för landsbygdsföretag.
− Stöden ger goda möjligheter att främja livsmedelsförsörjningen i Västra Götalands län. Att stärka vår stora jordbrukssektor stärker hela landets försörjning och beredskap inför kristider, säger Ingrid Guldbrand, chef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

för cirka 1,8 miljarder kronor per år att fördela i länet. Summan skiljer sig inte så mycket från tidigare programperiod. Däremot är det ökad betoning på att Sverige ska nå miljömål som är gemensamma för EU. För att maximera jordbrukarstöden behövs en eller flera miljöinsatser. Det handlar tillexempel om stöd till åtgärder som minskar kväveläckage och binder kol i marken. Jordbrukets ekonomi är också en viktig aspekt.
– Våra beslut om stöd till sökande ska leda till att vi har en konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen, säger Ingrid Guldbrand.

Stöd till en ny generation
För att underlätta generationsväxling finns även ett startstöd till den som är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. I den del av den strategiska planen som handlar om investeringsstöd finns cirka 540 miljoner kronor att fördela i länet under programperiodens fem år. Det handlar till exempel om stöd till vattenvårdsåtgärder eller stöd för investeringar i att bygga djurstall eller växthus. Det kommer också ett stöd för diversifiering av livsmedel. 

Hela länet kan utvecklas
– Genom de nya jordbrukar- och investeringsstöden finns goda möjligheter att främja regional livsmedelsproduktion som tillvaratar och utvecklar de olika förutsättningar som finns i länet, säger Ingrid Guldbrand.
Hon ser fram emot att Länsstyrelsen kan möjliggöra satsningarna.
– Vi brukar prata om att vi erbjuder stöd med motprestation: hjälp länet mot en hållbar samhällsutveckling och få ekonomiska bidrag och rådgivning för insatsen. På så sätt kombinerar vi flera aspekter av hållbarhet och skapar en mer robust landsbygd.

Länsstyrelsens roll i den strategiska planen
Det är länsstyrelserna som handlägger, bedömer och beslutar ansökningarna om stöd. Det gäller både jordbrukar- och investeringsstöd. Jordbruksverket betalar ut pengarna. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att arrangera både fysiska och digitala informationsmöten om stöden. Datum och anmälningsformulär finns på vår webbplats. Jordbrukarstöden är öppna att söka mellan 9 februari och 13 april. Investeringsstöden kan sökas under hela programperioden.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida