Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Lidköping

Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag minskar i Lidköpings kommun, visar ny statistik från SCB. Förra året var det totala antalet i kommunen det lägsta sedan åtminstone 2014.

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året minskade med 8 procent i Lidköping under 2022. Det totala antalet var 2 726 personer, vilket motsvarar 12,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder. I hela riket har antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag minskat stadigt sedan mitten av 1990-talet, med undantag för enskilda år. Sedan 2014 har det minskat med 16 procent.
– Vi ser en sådan utveckling även i Lidköping. Antalet har minskat med 24 procent. Fjolårets nivå var den lägsta sedan åtminstone 2014, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.
För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken. De sociala ersättningarna och bidragen består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. I Lidköping är sjuk- och aktivitetsersättning den största ersättningsformen. Av alla helårspersoner i kommunen ersattes 5 procent genom sjuk- och aktivitetsersättningen.
– Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag är ungefär lika stor i Lidköping som i landet som helhet. Däremot är andelen som försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning högre, medan andelen som försörjs av arbetsmarknadsåtgärder är lägre, säger Johanna Frodell.
Bland kommunerna i Västra Götalands län är det största andel försörjda av sociala ersättningar och bidrag i Åmål (19 procent) och lägst i Härryda (9 procent). Generellt har pendlingskommuner nära en storstad den lägsta andelen försörjda av sociala ersättningar och bidrag. Landsbygdskommuner, långpendlingskommuner nära större städer och pendlingskommuner nära mindre tätorter har den högsta.

Källa: SCB.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida