Yrkesfiskare från Spiken arrangerar digitala studiebesök

Fiskaren i skolan är en kunskapssatsning för grundskolans årskurs 4 till 9 som syftar till att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske och om fiskens väg från båt till bord. 

Fiskaren i skolan är en kunskapssatsning för grundskolans åk 4 till 9 som syftar till att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske och om fiskens väg från båt till bord. Under våren erbjuds en serie av kostnadsfria digitala studiebesök där lärare och skolklasser i årskurs 4-9 får träffa yrkesfiskare och besöka olika företag inom fiskerinäringen.

De digitala studiebesöken sker via Microsoft Teams. Varje besök tar ca 45 minuter och inleds med en livesänd rundvandring eller en kort film och därefter får klassen träffa och ställa frågor till medverkande yrkesfiskare och representanter från företagen. En av dessa är Anders Jonsson, yrkesfiskare från Lidköping.

Lärare i åk 4-9 kan anmäla sin klass till alla eller ett valfritt urval av de planerade studiebesöken:

 1. Yrkesfiske i Vänern: 23 mars, kl. 9.00-9.45
  Boris Åström, yrkesfiskare på Torsö utanför Mariestad, visar runt i hamnen, berättar om fiskeredskap och om sitt arbete som yrkesfiskare.
 2. Sweden Pelagic AB: 19 april, kl. 9.00-9.45
  Följ fiskens väg från båten in i fabriken på Ellös där den sorteras, rensas och fileas för att slutligen lastas i tunnor för lagring.
 3. Klädesholmen Seafood: 24 april, kl. 9.00-9.45
  Här fortsätter sillens resa från lagring till färdiga sillbitar i glasburk hos det anrika företaget Klädesholmen.
 4. Yrkesfiske i Vänern: 3 maj, kl. 9.00-9.45
  Anders Jonsson, yrkesfiskare vid Spiken utanför Lidköping, visar runt i Spikens fiskeläge, berättar vad en yrkesfiskare arbetar med under olika delar av året, visar båtar och redskap som används i fisket.
 5. Fiskauktionen i Göteborg: 10 maj, kl. 9.00-10.00
  Linda Frithiof, Sjömatsfrämjandet, visar och berättar om hur det går till på en fiskauktion och om olika slags fiskar.

  Länk till anmälan för lärare.

  Fakta om Fiskaren i skolan:
  Fiskaren i skolan är en kunskapssatsning för grundskolans åk 4 till 9 som syftar till att öka barn och ungas kunskaper om svenskt yrkesfiske och fiskens väg från båt till bord. I Fiskaren i skolan utvecklas en webbsida där både nytt och befintligt skolmaterial från olika aktörer inom svenskt yrkesfiske och fiskerinäring ska samlas tillsammans med filmer, bilder, fakta och roliga quiz. Webbsidan lanseras under april/maj. Bakom satsningen står Sveriges Fiskares Producentorganisation, Swedish Pelagic Federation PO, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation samt Sveriges Insjöfiskares Centralförbund. Medverkar gör även Göteborgs Fiskauktion, Sjömatfrämjandet och Sweden Pelagic AB med beredningsindustri på Orust. Hushållningssällskapet Västra leder arbetet i projektet. Uppbyggnad av webbplatsen och genomförande av skolaktiviteter finansieras av Västra Götalands regionen. Informationsfilmer om olika typer av yrkesfiske finansieras av Europeiska Havs- och fiskerifonden genom Jordbruksverket.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida