Inkomstklyftorna växer i Lidköping

Foto: Pixabay.


Inkomstklyftorna växer i Lidköpings kommun, visar en ny sammanställning från SCB. Mellan 2015 och 2021 ökade andelen invånare som bor i hushåll med låg ekonomisk standard i kommunen.

Enligt den senaste statistiken bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard, vilket är en ökning med drygt en halv procentenhet sedan 2015. Under samma period ökade andelen med hög ekonomisk standard ungefär lika mycket, till 5,7 procent.
– I 216 av landets 290 kommuner ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard mellan 2015 och 2021. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard i 198 kommuner, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.
Samma mönster syns i Lidköpings kommun.
– I Lidköpings kommun bodde 12,4 procent av invånarna i hushåll med låg ekonomisk standard 2021. Det är en ökning med 0,5 procentenheter sedan 2015, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.
Andelen personer i hushåll med hög ekonomisk standard i kommunen ökade, från 3,3 procent 2015 till 4,1 procent 2021.
– Generellt i Sverige växer grupperna med låg ekonomisk standard i en större omfattning än grupperna med hög standard, säger Johan Lindberg.

Ökande inkomster
Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst, som på riksnivå har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet. Men utvecklingen ser olika ut i olika kommuner.
– I Lidköping ökade hushållens medianinkomst med 7,5 procent mellan 2015 och 2021. Det är en ganska vanlig utveckling bland länets kommuner, säger Peter Gärdqvist.
Ett annat sätt att mäta inkomstfördelning är genom den så kallade ginikoefficienten (se faktaruta för förklaring). Enligt den ökade inkomstskillnaderna i Lidköpings kommun mellan 2015 och 2021.
– I hela Västra Götalands län var det på Tjörn som inkomstskillnaderna ökade allra mest under 2015–2021.

Exklusive kapitalvinster
Statistiken bygger på disponibel inkomst exklusive kapitalvinster från exempelvis bostads- eller aktieförsäljningar. I statistikdatabasen finns motsvarande statistik inklusive kapitalinkomster:

Inkomstfördelning efter region 2015–2021 i statistikdatabasen

Där finns även alla variabler på riks-, läns- och kommunnivå.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida