Övar samverkan för höjd försvarsförmåga

Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommun övar samverkan med försvarsmakten.

Lidköpings kommun har tillsammans med grannkommunerna Vara, Grästorp och Essunga genomfört en totalförsvarsövning i samverkan med Försvarsmakten. Civila aktörer spelar en viktig roll i händelse av att Sverige angrips och därför är övningen en viktig pusselbit för att höja den Svenska försvarsförmågan.

Som ett led i framtagandet av den mer långsiktiga utbildnings- och övningsplan för kommunerna är tanken att genom Försvarsmaktens övningsstruktur öva på kommunens ansvar vid höjd beredskap. Med det som utgångspunkt samlas alltså utvalda funktioner från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp för att diskutera och väcka tankar om inom vilka områden de behöver öva. Syftet med dagen är att deltagaren ska få en ökad kunskap och insikt om utvecklingsbehov kring kommunens roll i totalförsvaret. Planen är att Under Aurora 2023 diskutera målbild för kommunerna och titta på de kommunala skyldigheterna under höjd beredskap. Under Luftförsvarsövningen 2024 ska kommunerna sedan utbilda och titta på grunderna, för att under Luftförsvarsövningen 2025 titta på mer på funktionerna. Under Försvarsmaktsövningen 2026 ska de slutligen öva och pröva den kommunala planering för höjd beredskap.

Övningen vänder sig denna gång till chefer på verksamhets- och enhetsnivå. Målet är att när cheferna åker hem ska de ha fått en insikt i vad de behöver utveckla när det gäller krisberedskap och sin del i totalförsvaret, Säger major Erik Lindström. På bilden tillsammans med kommunikationschef Lena Bogren.
Vi kommer att vara på flera platser under dagen för besök och även göra kartstudier på plats för att prata om vad Försvarsmakten och kommunen gör under höjd beredskap. Exempelvis kommer utrymning- och inrymningsfrågan vara i fokus med de utmaningar för skolan och äldreomsorgen det medför, säger Maria Åkervall, Säkerhetssamordnare på Lidköpings kommun. På bilden tillsammans med säkerhetssamordnare och kollegor (från vänster) Freja Abelsson, Andreas Gustavsson och Carl Paegle.
Leverans av mat är en bra övning för Lidköpings kommun eftersom Försvarsmakten ska kunna göra matbeställningar från en kommun vid höjd beredskap. Kommunikationssoldat Freja och skolinformatör Birger från F7 serverar hungriga deltagare uppskattade kåldolmar.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida