Ny dikt av Arne Appelqvist från Lidköping

Foto: Pixabay.

DALBOSTRAND 

Det var en vacker afton vid södra Kållands strand
när solen sjönk i Vänerhav och Dalbon stod i brand.
Och bygdens alla kyrkor, juveler i vårt land, 
de ringde in till kvällsbön vid den stora insjöns rand.
Bland radband av oaser, från Tun till Lunnelid,
gick kyrkoklockors toner ut och lyste Helgens frid.
Längs fornstigar och ridväg, kanaler, skärgårdsled
gick budskapet om Löftet, om en tid av evig fred.  
 
Naturskogen vid Torpa stod stilla som i bön 
likt jätteträdens kronor invid Kedumsbergens krön. 
De hörde som i drömmen och lyssnade en stund
hur Vänerhavet brusade långt bort vid Frugårdssund.
Från Dätterns alla fåglar de anade en sång
hur pilgrimer från söder hade vandrat här en gång.
En fornstig vid vår kyrka bär tysta vittnesbörd
om vandringsmännens mödor och om Kristusfolkets skörd.
 
Vid landsväg och vid sjöled går Vänerslingan fram.
Den vindlar genom bärskog bort mot Rådaåsens kam.
De vackraste av stränder och skärgårdsöars krans,
de rymmer en historia om det som en gång fanns.
Från Brandsfjorden i söder till Svalnäs sköna bad
ryms småbåtshamnar, bryggor och caféers långa rad.
Och Hinnabåken lyser så vit på Hindens Rev
den har sin egen saga som en sjöman en gång skrev.
 
Vid Kullans Lycka lyser en vacker ateljé,
den tolkar Handens vackra verk vid Lillstugans entré.
Från ridvägar vid hästgård, från stallarna i byn,
hörs glada rop och muntra skratt som stiger upp mot skyn.
Vid gårdar och muséer där tolkas bondens lott,
de lyser lika skönt som om de vore herrskapsslott.
En förhistorisk boplats, en offerkällas lund
kan väcka många minnen och en eftertankens stund.
 
Ett kyrkoland har skänkts oss, ett femti källors land,
ett vattenrike fyllt av havsörn, vadare och and.
Där formas vattrat vatten  och blir en guldets dräkt,
en gåva som förmedlats av Guds egen andedräkt.
Månghundraårig ekskogs och vätterosens röst
bär budskap om ett välljud, om en Himlens egen tröst.
Från Dalbons vattenvidder kom båtar in en gång
att fira helg med gudstjänst och med vacker ottesång.
 
Arne Appelqvist
Tonsättning Katarina Torgersson
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida