Resurscentrum mot hedersrelaterat våld startas i Skaraborg

Foto: Pixabay.

Skaraborgs 15 kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Västra Götalandsregionen gör gemensam sak i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta genom att inrätta Resurscentrum Heder som ska ge råd, vägledning och stöd till yrkesverksamma och utsatta.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande och komplext samhällsproblem, och konsekvenserna av det är ofta allvarliga och långtgående. Samhället har ett stort ansvar att se till att utsatta får det stöd, hjälp och skydd som de är i behov av och har rätt till. För att kunna ta detta ansvar krävs bland annat fördjupad kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck samt förutsättningar i form av exempelvis rutiner och samverkan mellan myndigheter och andra viktiga aktörer. Den lokala förstudie som genomfördes under 2022 påvisade ett utbildningsbehov bland personal inom de samverkande myndigheterna, samt behov av stöd och vägledning i enskilda ärenden. Dessa ska nu mötas upp av Resurscentrum Heder. Vidare kommer verksamheten att erbjuda direkt stöd till barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Rekrytering pågår
En samordnare ska rekryteras för att bedriva det operativa arbetet. Planen är att personen ska finnas på plats till hösten, för att ges möjlighet att påverka och bygga upp verksamheten från grunden. I rollen ingår bland annat att ge vägledning, rådgivning och praktiskt stöd till yrkesverksamma i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck

Samlokalisering med Barnahus Skaraborg
– Skövde är värdkommun för både Resurscentrum Heder och Barnahus. Dessa två verksamheter, med sammanlagt tre tjänster, kommer att samlokaliseras och utgöra stöd för varandra. På så vis bygger vi bort sårbarheter som kan uppstå vid till exempel sjukdom, och semester. Vi ser fram emot att i samverkan med andra parter få bygga upp denna viktiga verksamhet, säger Eva Häljestam enhetschef.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida