Samtal mellan politiker och företagare

I måndags höll Fastighetsägarna, Företagarna, NiL och Svenskt Näringsliv ett gemensamt arrangemang.

I måndags höll Fastighetsägarna, Företagarna, NiL och Svenskt Näringsliv ett gemensamt arrangemang som uppföljning på näringslivsdebatten i höstas. Igenom rundabordssamtal så hölls konstruktiva samtal mellan politiker och företagare.

Sammankomsten inleddes med att Alma Ohlin gjorde en omvärldsbevakning av läget i Skaraborg och hur Lidköping kan komma att påverkas av bland annat nyetableringar. Det var ett 30-tal företagare från organisationerna som deltog för att föra samtal med politikerna. Från politiken deltog Ulrika Gartman Blom, Gustav Edvinsson, Pär Johnsson och Frida Nilsson. Ämnena som diskuterades var kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, attraktiv stadskärna och bemötande. När det kommer till kompetensförsörjning kan man konstatera att det är svårt att hitta rätt personal med passande kompetens. För att underlätta i frågorna så bör ett forum skapas för att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna. Det har skett ett generationsskifte som innebär att man värdesätter andra saker och har annan attityd. Det handlar om att anpassa sig som arbetsgivare för att locka medarbetare till sig.
Nästa ämne som diskuterades var bostadsförsörjningen där man anser att staden har en stor potential, dock måste kommunen vara mer proaktiv för att lyckas ro hem fler etableringar till staden. Det handlar också om att ta fram byggbar mark och att rätt typ av boende byggs kopplat till efterfrågan och behoven.
Att ha en attraktiv stadskärna är av stor betydelse för Lidköpings utveckling för att lyckas med detta krävs en bättre dialog mellan näringslivet och kommunen kring hur torget ska utvecklas. Det är också viktigt att ha en dialog kring tex öppettiderna i butikerna, för att tillfredsställa besökarna på bästa sätt.
Det sista temat för dagen var bemötande, där man anser att kommunen och dess förvaltningar måste jobba mer med öppenhet, vilja och se sig som en möjliggörare. Det handlar om kvalitet i de samtal som förs istället för kvantitet. Det är också bra att slutföra påbörjade projekt såsom bland annat Hamnstaden. Dagen bjöd på många bra konstruktiva samtal, med flera goda insikter som man ska arbeta vidare med för att utveckla Lidköping och vara med i Skaraborgs utveckling.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida