Fortsatt arbete för att möjliggöra tillväxtmål

Henrik Larsson, tf. vd Lidköping miljö och teknik AB och Urban Olsson, chef Sektor samhälle.

Budskapet var tydligt under fredagens samhällsbyggnadsfrukost som Lidköpings kommun bjöd in till; Kommunen och Lidköping miljö och teknik AB arbetar vidare tillsammans för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå beslutade politiska tillväxtmål.

Satsningar på kommande planer och byggnationer i kommunen diskuterades även på frukosten tillsammans med de exploatörer, byggherrar och fastighetsägare som var inbjudna. Teamet för arkitektur och gestaltning presenterades och beskrev det kommande arbetet med riktlinjer som är tänkt att bli en gemensam plattform för byggaktörer, kommunen och allmänhet för att utveckla kvalitet i alla skalor av byggandet. En del i framtagandet av dessa riktlinjer är att genomföra arkitekturdagar i september.

Skapa förutsättningar
Lidköpings kommuns tillväxtmål innebär att skapa förutsättningar för ökat antal invånare och då behöver det byggas. Det behöver finnas fler bostäder men också fler företag som skapar arbetstillfällen och lockar inflyttare. Därför tar kommunkoncernen nu ett krafttag för att ytterligare skapa de förutsättningar som krävs för att nå de politiskt beslutade tillväxtmålen genom att bland annat säkerställa framdrift i pågående exploateringsprojekt i Kartåsen, Askeslätt och Vinninga samt de detaljplaner som är prioriterade av kommunstyrelsen. Dessutom tas en åtgärdsplan fram för att lösa kapacitetsbristen för vatten- och avlopp som kommer att presenteras inom kort.
– Vi är helt överens om de politiskt beslutade målen. Det vi gör nu är att tillföra ytterligare resurser på flera av våra enheter för att bättre kunna möta den efterfrågan som finns, säger Henrik Larsson, tf. vd, Lidköping miljö och teknik AB.
Det är mycket på gång, både inom kommunen och i närområdet, enligt ett pressmeddelande som Lidköpingsextra tagit del av. Exploateringen av Kartåsen, batterifabriken i Mariestad och Lantmännens miljardsatsning i Östra hamnen är några exempel. För att kunna möta den efterfrågan detta skapar kommer allt högre krav att ställas på kommunen. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över processer och rutiner. Dels för att kunna lösa och förekomma problem som kan uppstå men också för att skapa samsyn inom projektens alla delar.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida